A család gazdasági szerepének csökkenése

pay to do college homework

A projektnek reflektálnia kell a családok változó gazdasági alapjaira. A családokkal kapcsolatos egyik legszembeötlőbb változás a gazdasági életben játszott szerepét tekintve tapasztalható: míg a modern kor kezdetéig a legtöbb család egyben a gazdaság alapegysége is volt, egyfajta, tág értelemben vett családi gazdaságként működött, addig az iparosodás következtében a gazdasági tevékenységek legnagyobb arányukban legalábbis kiszerveződtek a családokból. Ez mindenképp olyan körülmény, amely alapjaiban járul hozzá a családon belüli viszonyok megváltozásához is. A projektben a gazdasági helyzet változásai által okozott következményeket vizsgáljuk, és olyan jó példákat hozunk, amelyek segítenek a megváltozott körülményekhez való alkalmazkodásban.

Kapcsolódó hírek

Sorry, the comment form is closed at this time.

CLOSE
CLOSE