A hagyományos férfiszerep megismerésének fontossága

A megismert Férfiak Klubja szervezet nagyon jó példáját jelenti annak, hogy a férfiszerepek újratanulása miként járul hozzá az apák szerepvállalásához. Missziójukban a férfiértékek továbbadását jelölik meg fő eszközüknek az általuk azonosított problémák elleni küzdelemben. Ez magába foglalja közösségek építését és a generációk közötti kapcsolatok és tudásátadás kialakítását a családokon belül. A szervezet programjainak egy része kifejezetten apák és gyerekeik kapcsolatának minőségi javítását célozza meg, de nem-célzott programjaik is alkalmasak lehetnek az apa-gyerek kötődés támogatására, mivel a közösség bevonzhatja apát és gyerekét is egy közös programra. Saját meghatározásuk szerint tagságuk informálisan a következő csoportokra bomlik: Értékteremtők (regisztrál, cikket ír, hozzászól, szervez), Érték-sokszorozók (regisztrál, részt vesz, lájkol, megoszt, meghív, beszél róla), Érték-közvetítők (részt vesz, beszél róla), Érték-támogatók (szimbólumok viselésével, időnkénti jelenlétével támogat). 

Kapcsolódó hírek

Sorry, the comment form is closed at this time.

CLOSE
CLOSE