Először tartottuk kezünkben a szekunder vizsgálatról készült tanulmányt

pay to do college homework

A hálózatépítõ mûhelymunka azt követõen került megszervezésre, hogy összeállt a szekunder adatfelvétel eredményeibõl készített tanulmány-rész, amely tartalmazza a témakör elméleti áttekintését történelmi keretbe ágyazottan, a magyarországi demográfiai trendeket a családokkal kapcsolatban nemzetközi kitekintéssel, a munkaerõ-piac átalakulásához tartozó legfontosabb trendeket illetve a szociális ellátórendszer kapcsolódó jellemzõit. Mindezek amentén a logikai struktúra mentén került összeállításra, amely logikai struktúrát a korábbi workshopok összeállítottak. Az empirikus adatfelvétel kvantitatív része ekkorra már lezárult, azonban az adatok értelmezéséhez és elemzéséhez, szükséges volt ez a véglegesen kialakított, szekunder adatelemzéseken alapuló szakmai keretrendszer. A mûhelymunka arra készítette fel a kutatási jelentést író csoportot, hogy a következõ alkalommal prezentálásra kerülõ empirikus adatfelvétel-eredményeket megfelelõ szakmai megalapozással hozhassa el és mutathassa be a résztvevõk számára.

Kapcsolódó hírek

Sorry, the comment form is closed at this time.

CLOSE
CLOSE