A családi gondok a legégetőbb települési gondok között

A nemzetközi kontextusban végzett survey felmérés válaszadói a családokkal kapcsolatos helyi problémát súlyosnak vélték: A négy országban helyi ügyekkel foglalkozó helyi politikai, közigazgatási, civil szereplők körében végzett nagymintás kérdőíves (survey) adatfelvételünk eredményeképp megállapíthattuk, hogy a szülő-gyermek kapcsolatok hiányát, a családon belüli kevés együtt töltött időt a válaszadók az egyik legégetőbb helyi problémakörök között tartják számon. A kevés születő gyermek, a családok munkával való leterheltsége, a családon belüli kevés együtt töltött idő a legmeghatározóbb három probléma volt a felsoroltak közül, s csak ezt követték olyan problémák, mint az elöregedő népesség, az elköltözések magas száma vagy épp az alacsony közbiztonság. A legkevésbé a kisebbségekkel kapcsolatos gondokat érzik a helyiek számottevőnek. Nemzetközi összehasonlításban nagyon hasonló eredményeket kapunk, bár a romániai válaszadók nagyobbra, a szerbiai válaszadók pedig az összes probléma közül a legnagyobbra értékelik az alacsony helyi születésszámot, így, amennyiben nemzeti bontásban tekintjük a problémát, a legnagyobb értéket ők és erre a problémára adták. Összességében és általánosságban az is szembeötlik, hogy a romániai, valamint szerbiai válaszadók hajlamosak voltak valamennyi problémát magasabbra értékelni, mint a magyarországi és szlovákiai megkérdezettek. Ugyanakkor a válaszok alapján minden országban hasonlóan nagy probléma a családon belüli kevés együtt töltött idő kategóriája, illetve különösen az apa-gyermek kapcsolatok alacsony minősége.

 

Kapcsolódó hírek

Sorry, the comment form is closed at this time.

CLOSE
CLOSE