Vitatkoztunk az empirikus eredmények értelmezésén

A mûhelymunka azt követõen került megszervezésre, hogy összeállt a primer adatfelvétel eredményeibõl készített tanulmány-rész, amely tartalmazza a kutatási módszertan pontos bemutatását, a kutatás operatív lebonyolításának ismertetését, a válaszadók demográfiai helyzetét és megoszlását a különbözõ demográfiai változók mentén, továbbá azt, hogy a korábban kitalált, családdal összefüggõ problémaköröket mennyire tekintik számottevõnek a válaszadók a különbözõ országokban. A kiscsoportok alapvetõen pozitív véleménnyel voltak az elkészített tanulmány vonatkozásában, azonban néhány elemet további kritikával illettek. Amint arról az elõadók beszámoltak: a válaszadók olyan problémákra szánnának több idõt, amit átlagosan egyébként a kevésbé égetõ problémák közé soroltak, míg számos, korábban fontosnak vagy meghatározónak bekategorizált problémára való idõráfordítást alacsonyabb átlagos értékekkel pontoztak. Ennek azonban – mint a vita során kiderült –  több oka is lehet. A mûhelymunka így arra készítette fel a kutatási jelentést író csoportot, hogy a következõ alkalommal prezentálásra kerülõ végleges tanulmányban már ezeket a dilemmás pontokat is pontosan megjelenítsék.

Kapcsolódó hírek

Sorry, the comment form is closed at this time.

CLOSE
CLOSE