A műhely apró módosításokkal jóváhagyta a végleges tanulmány szövegét

A tanulmánnyal foglalkozó utolsó workshopra, az elemzést végzõ munkatársak összeállították a végleges tanulmány szövegének „kéziratát”, a kiegészítõ grafikonokkal és ábrákkal együtt. Noha a formátuma még nem a végleges, a mûhelymunka során a résztvevõk – eztúttal nem csoportos, hanem egyéni munkában – áttanulmányozták a szöveget. Ez a mûhelyalkalom (a három napos munka elsõ alkalma) tehát egyfajta szakmai szerkesztõ-lektoráló munkanapként állt rendelkezésre. A résztvevõk apróbb módosításokat tettek a tanulmány szövegén. Természetesen rendelkezésre áll a kvalitatív kutatási elemek végleges szövegezése is – a mûfajából kiindulóan arányaiban sok reflexió érkezett ennek a munkarésznek a kapcsán is. Így a résztvevõk olyan praktikus gyakorlati következtetésre is juthattak, hogy milyen fontos a hely szerepe a családi rendezvények során. A mûhelymunka záróakkordjaként a mûhelymunka vezetõje és egyben az elemzést végzõ csoport megköszönte a részvételét és véleményeinek megosztását mindenkinek, aki a korábbi mûhelymunkák során részt vett és részvételével támogatta a dokumentum elkészülését.

Kapcsolódó hírek

Sorry, the comment form is closed at this time.

CLOSE
CLOSE