A dombrádi tanulmányút tapasztalatai

A tanulmányút során megállapítottuk, hogy a meglátogatott szervezet jól látható módon arra törekszik, hogy a családi szocializációt és a kulturális áthagyományozást terjessze ki a közösségi térbe. jól működő családok talán leghagyományosabb funkciója a társadalmi beilleszkedés megteremtésében, a kulturális örökség áthagyományozásában nyilvánul meg. Ez egy olyan tényező, amely nemzedékről nemzedékre stabilan a családhoz köthető, noha tartalma természetesen folyamatosan változott a történelem során, illetve területi alapon is nagy változatosságot mutat. Noha számos kísérlet volt a történelem során, és napjainkban is tapasztalhatjuk, hogy a gyermekek elsődleges szocializációs közege a család helyett valamilyen más társadalmi intézmény, a család a legtöbb esetben stabilan az egyetlen hatékony szocializációs intézménynek bizonyul. A család a gyermek születésétől fogva a kulturális átörökítés legfőbb színtere. 

Kapcsolódó hírek

Sorry, the comment form is closed at this time.

CLOSE
CLOSE