A hetedik műhelymunka tanulságai

pay to do college homework

A hetedik műhelymunka során lépéseket tettünk az ajánlásgyűjtemény kereteinek meghatározásához. A műhelymunka nemzetközi környezetben zajlott és sok tapasztalattal, megállapítással lettünk gazdagabbak. Megállapítást nyert, hogy a legújabb korban a családokkal kapcsolatos változások szembeötlők. Kiemelendő mindezek közül a gazdasági szerkezetváltozás, amelynek következtében az apák kikerültek a családokból: míg a korábbi évszázadokban a gyermekek, nők és férfiak, mint egyazon család tagjai, jórészt közösen végzett gazdasági tevékenységek során együtt töltötték idejüket, addig az ipari forradalommal a gazdasági tevékenységek, és velük együtt az apák, majd később, a második világháborút követően időszakosan az anyák is, továbbá, az intézményesített oktatással a gyerekek is kikerültek a háztartásból, az együtt töltött idő pedig drasztikusan lecsökkent.

Kapcsolódó hírek

Sorry, the comment form is closed at this time.

CLOSE
CLOSE