Apa-fiú kapcsolatok: civilizációnk alapja?

pay to do college homeworkAz apa-fiú kapcsolatok európai civilizációnkban betöltött helye mindenképp központi. A kutatásunk feltáró szakaszában számos olyan, korábban ismeretlen tanulmány került a látóterünkbe, amely arról számol be, hogy az európai történelem során ez a kapcsolat metaforikus értelmet is nyert. Az európai civilizáció kutatói azt állítják, hogy a mai európa, s ezzel együtt a nyugati civilizáció két hagyományra: az antik görögre, illetve a zsidó-keresztényre épül. Mind az előbbiben, mind az utóbbiban kiemelt, mondhatni alapvető szerep jut az apák-fiúk, illetve tágabban: az apák-gyermekek közötti kapcsolatnak. Gondoljunk csak Szophoklész Oidipusz-történeteire, vagy Homérosz eposzaira. A zsidó-keresztény kultúrkörben az apa-fiú kapcsolatok nem csupán legendák, történetek, elbeszélések és allegóriák formájában jelennek meg de az emberi élet számára keretet adó tanításokban is, amennyiben az tökéletlen emberi és tökéletes (isteni) világ találkozását is gyakran apa-fiú viszonylatban ábrázolja. Emiatt az apák társadalmi szerepének témája nemcsak pszichológiailag vagy társadalmilag, de kulturálisan is rendkívül fontos.

Kapcsolódó hírek

Sorry, the comment form is closed at this time.

CLOSE
CLOSE